Pravidla a Podmínky

Pravidla pro objednání dárkového poukazu - voucheru (dále též "poukaz") 

  1. Poukaz můžete objednat u poskytovatele telefonicky +420731613773 nebo e_mailem: recepce@hotel-silherovice.cz. Následně si termíny rezervace stolu, služeb můžete dohodnout telefonicky. Termíny pro ubytování je potřeba dohodnout prostřednictvím e:mailu: recepce@hotel-silherovice.cz.   
  2. Do doby potvrzení poskytovatelem a úhrady má poukaz status předběžné REZERVACE.
  3. Poskytovatel objednávku potvrdí e_mailem a současně Vám přidělí evidenční číslo poukazu.
  4. Poukaz si můžete sami vytisknout a kdykoliv si na něj poznačit přidělené evidenční číslo. 

Podmínky pro realizaci poukazu 

  1. Poukaz je PLATNÝ po zaplacení v hotovosti nebo připsáním částky na účet poskytovatele.
  2. Úhrada musí být provedena nejpozdějí do 14-ti dnů ode dne potvrzení objednávky a přidělení evidenčního čísla ze strany poskytovatele a nejpozdějí však 7 dnů před příjezdem, jinak je poukaz NEPLATNÝ.
  3. Poukaz je platný současně s platnými údaji objednatele nebo majitele poukazu, jehož součástí musí být také evidenční číslo přidělené poskytovatelem.
  4. Poukaz je PLATNÝ po dobu 3 měsíců od dne potvrzení objednávky a přidělení evidenčního čísla poskytovatelem, po této lhůtě poukaz zaniká, tímto není dotčena podmínka dle bodu 2.
  5. Nebude-li poukaz využit ve lhůtě platnosti, nárok na služby plynoucí z poukazu tímto posledním dnem lhůty zaniká a majitel nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny poukazu.