Pravidla a Podmínky

Pravidla pro objednání a uplatnění dárkového poukazu - voucheru (dále též "poukaz")

 1. Poskytovatel: GOLF HOTEL ŠILHEŘOVICE, spol. s r.o., IČ: 48397717, Dolní 140, 747 15 Šilheřovice
 2. Poukaz je přenosný a lze jej uplatnit na ubytovací a stravovací služby, včetně nealko nápojů. Vše jen v provozovně Hotel & Hostinec U sv. Jana, Dolní 140, Šilheřovice. Platnost poukazu musí být uvedena na poukazu. Poukaz je platný zaplacením v plné výši nebo ve výši po poskytnuté slevě slevě. Není-li dohodnuto jinak neuplatněním v termínu platnosti se stává poukaz neplatným.    
 3. Poukaz můžete objednat u poskytovatele osobně na adrese Hotel & Hostinec U sv. Jana, Dolní 140, Šilheřovice nebo  e_mailem: recepce@hotel-silherovice.cz. V e_mailové objednávce uvěďte údaje objednatele a kontakty, počet objednávaných poukazů, jejich hodnotu (500,- / 1000,- / 2000,- / 3000,-), adresu dodání, případně fakturační údaje a způsob doručení (poštou, osobně, e_mailem, apod.) Následně si termíny rezervace stolu restaurace můžete dohodnout telefonicky a termíny pro ubytování je potřeba dohodnout také prostřednictvím e:mailu: recepce@hotel-silherovice.cz.   
 4. Do doby zaplacení má poukaz status jen předběžné REZERVACE.
 5. Poskytovatel objednávku potvrdí e_mailem, není-li stanoveno jinak a současně přidělí evidenční číslo poukazu.
 6. Poukaz si můžete sami vytisknout a vyznačit si přidělené evidenční číslo a paltnost sdělenou poskytovatelem. 

Podmínky pro realizaci poukazu 

 1. Poukaz je PLATNÝ po zaplacení v hotovosti nebo připsáním částky na účet poskytovatele.
 2. Úhrada musí být provedena nejpozdějí do 30-ti dnů ode dne potvrzení objednávky a přidělení evidenčního čísla ze strany poskytovatele a nejpozdějí však 7 dnů před příjezdem, jinak je poukaz NEPLATNÝ.
 3. Poukaz je platný současně s platnými údaji objednatele nebo majitele poukazu, jehož součástí musí být také evidenční číslo přidělené poskytovatelem.
 4. Poukaz je PLATNÝ po dobu 6 následujících měsíců od dne potvrzení objednávky a přidělení evidenčního čísla poskytovatelem, po této lhůtě poukaz zaniká, tímto není dotčena podmínka dle bodu 2.
 5. Nebude-li poukaz využit ve lhůtě platnosti, nárok na služby plynoucí z poukazu posledním dnem lhůty tímto zaniká a majitel nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny poukazu, není-li dohodnuto jinak.    
 6. Není-li poukaz využit v plné výši není nárok na vrácení nevyužité části ceny poukazu. 
 7. Hodnota poukazu se započítává s cenou využitých služeb v cenách platných v den využití poukazu (viz ceníky uvedené na www nebo dle aktuálních ceníků).